Ładowanie...

Prezent dla czytelników Personel&Zarządzanie

Continuous feedback:
Dostrzegaj i wyróżniaj dobrych pracowników!

Narzędzie sprawiedliwego zarzadzania i konstruktywnej informacji zwrotnej.

System WinWInBalance buduje kulturę informacji zwrotnej i wzmacnia więzi w zespole


Nawigacja aplikacji

Prezentacja Systemu WWB

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU

KORZYŚCI Z PERSPEKTYWY MENEDŻERÓW

Motywacja na wszystkich poziomach zarządzania – maksymalne wykorzystanie rezerw efektywności i zaangażowania
Poprawa jakości pracy kadry menadżerskiej
Instrument motywacji na rzecz permanentnego doskonalenia organizacji (Kaizen)
Wzmacnianie wizerunku firmy wśród pracowników oraz kandydatów
Eliminacja naruszeń BHP, HCCP, ISO, itd.

KORZYŚCI Z PERSPEKTYWY PRACOWNIKÓW

Powiązanie indywidualnych wyników z możliwościami docenienia i uznania (podwyżki, premie, świadczenia)
Stała informacja zwrotna o osiągnięciach i deficytach
Poczucie sprawiedliwego traktowania i godne warunki pracy
Lepsza atmosfera pracy
Realizacja własnego rozwoju i uzyskanie indywidualnej satysfakcji
Realny wpływ na kształtowanie swojej ścieżki rozwoju w firmie
Potencjalny kanał zgłaszania inicjatyw i działań usprawniających – realny wpływ na zmiany w firmie

O nas

Misja: Wdrażamy mechanizmy indywidualnego i podmiotowego traktowania każdego pracownika, by w oparciu o zasadę win-win był partnerem dla pracodawcy w dążeniu do wspólnych zysków.


Michał Eryk Południok
Prezes Zarządu | CEO
Michał Eryk Południok
Prezes Zarządu | CEO
Zajmuje się doradztwem w zakresie wzmacniania kapitału organizacji - rozwoju kompetencji kadr, klaryfikacji procesów oraz zarządzania wizerunkiem firmy. Poprzez tworzenie strategii komunikacji – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji – podnosi wartość organizacji, jako psycholog, trener i coach odkrywa potencjał w każdym człowieku, pomagając ukierunkować go na efektywną realizację celów, zgodnie z filozofią przedsiębiorstwa
Kamil Dudek
Wiceprezes Zarządu | Deputy CEO
Kamil Dudek
Wiceprezes Zarządu | Deputy CEO
A mathematician, programmer, and architect of advanced IT systems. He is the author or co-author of models and software for many solutions in the sphere of business intelligence, including algorithms in the field of neuropsychology.
Adam Cichocki
Partner
Adam Cichocki
Partner
Doradca i praktyk specjalizujący się w długoterminowych programach wzrostu wartości kapitału ludzkiego. Stworzył i prowadził kilka instytucji zajmujących się kreowaniem liderów zmiany. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz biznesie. W okresie 20 letniej pracy doradczej zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych wspomagających procesy transformacji kulturowej wielu prestiżowych firm w Polsce i na Ukrainie. Country Manager Hay Group Ukraina i wieloletni prezes Brad Consulting.
Marek Tarnowski
Prokurent, Founder
Marek Tarnowski
Prokurent, Founder
Praktyk biznesu i innowacji. Pisuje na temat zarządzania. Był wiceprezesem Hortex Holding (1995-99), prezesem Strauss-Elite na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę (1999-2001), prezesem i CEO Grupy Mokate (2001-2016). Obecnie wiceprezes BradConsulting. Autor bądź współautor wielu patentów i nowatorskich projektów. Absolwent Wydz. Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz IMD Lozanna.
Katarzyna Czernyszew - Siedlecka
Ekspert
Katarzyna Czernyszew - Siedlecka
Ekspert
Marketing & communication expert. Seasoned in management and leadership positions in global corporations. Gained experience as Channel & Retail Partner Executive for Central & Eastern Europe in Microsoft (2012-2016) or Marketing & MarCom Director & for Central & Eastern Europe in Sony Electronics (2000-2012). Evangelist of data-driven marketing. Change management veteran. Highly proficient in agile matrix environment. Graduated from SGH Warsaw School of Economics & SWPS-Woodbury University of Utah MBA Program
Matthew Gladden
Partner
Matthew Gladden
Partner
Jeden z najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia amerykańskich intelektualistów. Autor książki ``Posthuman Management``, która powoli staje się bestsellerem na rynku międzynarodowym. Większość doświadczenia zawodowego zdobył i zdobywa w USA, gdzie pracował jako CFO, CHRO i wicedyrektor centrum badawczego w Georgetown University
Rafał Ohme
Partner
Rafał Ohme
Partner
Światowy pionier w obszarze neuronauki stosowanej. Założyciel dwóch firm NEUROHM (prowadzi badania emocji i zaangażowania) oraz DIGITAL EMOTIONS (tworzy aplikacje angażujące do poznania siebie i rozwijania swoich talentów). Prof. Ohme inspiruje menedżerów i liderów biznesu na całym świecie. Występował w 46 krajach na 5 kontynentach. Jest autorem bestsellera popularno-naukowego Emo Sapiens. Harmonia emocji i rozumu oraz poradnika Spa dla umysłu.
Mariusz Chrzanowski
Sales Manager
Mariusz Chrzanowski
Sales Manager
Doświadczony Sales i Product Manager. Od początków swojej kariery związany z branżą IT.

Aby pobrać demo skontaktuj się z nami

Kontakt
Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług BRAD Consulting Sp. z o.o Polityce Prywatności
Kontakt

Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą


Powered by