Ładowanie...

Prezent dla czytelników Personel&Zarządzanie

Moduły do zasilania systemu WinWinBalance

OBSZAR: SOLIDNOŚĆ PRACY
 • Rejestracja naruszeń standardów jakości wyrobu lub procesu, ukrywania błędów i braków.
 • Rejestracja zwlekania z realizacją zadań, naruszeń terminów, z winy pracownika.
 • Rejestracja naruszeń norm BHP, HACCP lub zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych w tych obszarach.
 • Rejestracja marnotrawstwa zasobów (np. prąd, woda, materiały pomocnicze) lub mienia (np. niszczenie narzędzi).
 • Rejestracja naruszeń procedur, np. naruszenie bezpieczeństwa informacji, kompletności dokumentów, itp.
 • Rejestracja bieżącej solidności outsorcingu oraz zakupów od poszczególnych dostawców
OBSZAR: ZAANGAŻOWANIE I KONKURENCYJNOŚĆ


 • Dzienne/tygodniowe rejestracje przez przełożonego przejawów zaangażowania pracowników – ich zachowań ponad lub poniżej standardu (opcja 360: rejestracja przez pracowników między sobą)
 • Rejestracja inicjatyw i pomysłów pracowników, wzmacniające ciągłe doskonalenie pracy (np. Kaizen)
 • Informacje i raporty w czasie rzeczywistym na temat jakości i konkurencyjności produktów od całego łańcucha klientów
OBSZAR: EFEKTYWNOŚĆ
 • Dzienne/tygodniowe określane procentowo podsumowanie stopnia realizacji zadań łączenie z ERP
 • System raportowania realizacji zleceń produkcyjnych rozliczający efektywność zleceń indywidualnie każdego pracownika
 • Wyznaczanie celów i rozliczanie z postępu ich wykonania zgodnie z harmonogramem, w czasie rzeczywistym
 • Rejestracja czasu pracy pracowników z przyporządkowaniem do projektów/ zleceń/ typów prac, które realizują
 • Algorytm wyliczający na podstawie bieżących rejestracji wynik okresowej oceny pracy do rozmowy rozwojowej
 • Potwierdzanie spotkań zespołu (lub rozmów indywidualnych) + komentarz o ustaleniach ze spotkania (rozmowy);

Analizy doradzające Managerom – sztuczna inteligencja w zarządzaniu

System WWB generuje Panele Managera, które korelują i przetwarzają uzyskiwane dane w celu wsparcia i optymalizacji decyzji Managerów

Karta pracownika i panele pracy zespołu

Wszystkie rejestracje z panelu rejestracji są odnotowywane i przetwarzane w Karcie Pracownika.

Algorytmy przygotowują syntetyczne zestawienia takie jak: wyniki pracownika, w tym na tle jego podstawowego zespołu, trendy, czas pracy spędzony na poszczególne projekty etc.

Pracownik poprzez konto pracownicze może mieć dostęp do swojej karty w czasie rzeczywistym lub np. po zamknięciu miesiąca.


Wszystkie rejestracje są odnotowywane i przetwarzane na Panelu Pracy Zespołu. Daje on możliwość oglądu „z lotu ptaka” i w czasie rzeczywistym zachowań pracowników.

Przełożony pracuje na Panelu Managera, który jest szerszym obrazem Zespołu, ponieważ zawiera również np. rozliczenia czasu pracy, rozliczenia realizowanych celów indywidualnych i zespołowych, raportowanie efektywności.

Panel agreguje dane z całej organizacji do poziomu Zarządu.


Kontakt

Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą


Powered by