Ładowanie...

Prezent dla czytelników Personel&Zarządzanie

AKADEMIA BUSINESS MANAGEMENTAKADEMIA BUSINESS MANAGEMENT

Metoda Assessment/Development Center uważana jest za najskuteczniejszą metodę diagnozy kompetencji. Istotną częścią tej metody jest osoba Asesora i to od jego profesjonalizmu głównie zależy skuteczność diagnostyczna realizowanej diagnozy.

Janusz Dziewit, trener wiodący Szkoły Asesorów, od ponad 25 lat realizuje diagnozy kompetencyjne w oparciu o metodę Assessment i Development Center. Z zespołem zrealizował dotychczas diagnozy dla ponad 11.000 osób. Konsultanci dzielą się również praktyczną wiedzą z zakresu diagnoz kompetencyjnych na wyższych uczelniach.

Wykorzystując te doświadczenia utworzyliśmy „Szkołę Asesorów”, w ramach której pomagamy w zdobywaniu praktycznych umiejętności, które powinni posiadać Asesorzy. Nasi absolwenci oprócz umiejętności zaprojektowania i realizacji procedury diagnozy kompetencyjnej w oparciu o metodę Assessment/Develoment Center, potrafią projektować i zarządzać systemami kompetencyjnymi w organizacjach.

Oferujemy 100% praktycznej wiedzy i umiejętności przekazywanej przez Asesorów – Trenerów z wieloletnim doświadczeniem, którzy specjalizują się w projektowaniu i realizacji diagnoz kompetencyjnych metodą Assessment/Development Center.

Nasza Szkoła Asesorów jako pierwsza w Polsce przeszła pozytywnie certyfikację przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center, które potwierdza, że program Szkoły Asesorów jest w pełni zgodny z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” opracowanym przez The International Congress on Assessment Center Methods w Waszyngtonie.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Szkoła Asesorów, to 4 dwudniowe zjazdy + praktyki asesorskie.

Zajęcia odbywają się w małych 6 - 10 osobowych grupach.

Na początku cyklu rozwojowego każdy Uczestnik bierze udział w Development Center diagnozującym kompetencje istotne w pracy Asesora.

Po zakończeniu cyklu warsztatów uczestnicy odbywają praktyki asesorskie podczas rzeczywistych sesji AC/DC.

W trakcie trwania cyklu każdy z Uczestników ma możliwość konsultowania się telefonicznie i mailowo z Trenerem. Pomiędzy zjazdami Uczestnicy realizują zadania domowe.

Cykl szkoleniowy kończy się egzaminem i otrzymaniem świadectwem ukończenia Szkoły Asesorów. Świadectwo jest potwierdzone certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC, które potwierdza, że uczestnicy uzyskali uprawnienia Asesora zgodne z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”.

 

 

TERMINY

Edycja 

Jesień 2020I sesjaII sesjaIII sesjaIV sesjaPraktyki asesorskieWarszawa25-26 IX23-24 X27-28 XI11-12 XIIod I 2021

 

Cena netto: 5.990 zł

 

 

PROGRAM SZKOŁY ASESORÓW 

METODY ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

 

DzieńTematyka zajęćForma pracy1Diagnoza Development Center dla Uczestników w kontekście kompetencyjnego modelu Asesora. Analiza przebiegu sesji z perspektywy Uczestnika.Uczestnictwo w sesji Development Center

Ćwiczenia – 6 h.

Wykład – 1 h.

2Sesja feedback dla Uczestników po Development Center. Specyfika komunikacji Asesora w procesie diagnozy kompetencyjnej – warsztat komunikacyjny. Sylwetka Asesora – rola w metodzie, wygląd, zachowanie.Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

3Rys historyczny metody Assessment/Development Center, mechanizm działania metody, definicja kompetencji w kontekście metody AC/DC, systemy kompetencyjne, zastosowanie metody AC/DC, wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania.Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

4Metody tworzenia modeli kompetencyjnych. Warsztat Kompetencyjny 

– określanie i definiowanie kompetencji, tworzenie skali behawioralnej. Rodzaje skal stosowanych w metodzie.Ćwiczenia – 7 h.5Narzędzia diagnostyczne – mechanizm działania, rodzaje narzędzi. Rola asesora w metodzie, technika obserwacji asesorskiej, techniki notatek asesorskich. Techniki narady asesorskiej - techniki wnioskowania, techniki rozwiązywania problemów, negocjacyjne itp. Błędy w technice diagnozy 

i oceny.Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

6Warsztat tworzenia narzędzi diagnostycznych, pilotaż narzędzi, ćwiczenie obserwacji i narady asesorskiej.Ćwiczenia – 7 h.7Logistyka sesji diagnostycznych, projektowanie merytoryczne i techniczne sesji diagnostycznych. Zasady tworzenie raportów po diagnozie – indywidualne i grupowe. Feedback po diagnozie – zasady i techniki, wzbudzanie motywacji do rozwoju. Sytuacje trudne podczas sesji feedback.Wykład – 3 h

Ćwiczenia – 4 h.

8Zagadnienia etyczne w stosowaniu metody. Kompetencyjne systemy oceny okresowej. Systemy rozwoju kompetencji. Analiza dokumentu „Wytyczne 

i reguły etyczne dotyczące stosowania Assessment Center na podstawie wniosków Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Standardów Assessment Center”. Egzamin dla uczestników.Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

9Praktyka I – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako asystent Asesora zawodowego.Ćwiczenia – 8 h.10Praktyka II – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako Asesor pod nadzorem Asesora zawodowego.Ćwiczenia – 8 h.

 

 

 

TRENER WIODĄCY 

JANUSZ DZIEWIT 

  Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Asesor, Trener, Mentor

Od ponad 25 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR, a także konsultant, Asesor Trener i Mentor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu i wdrażaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badaniu opinii i satysfakcji pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniem i realizacją programów rozwoju kompetencji oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych.

W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center (www.psamadc.pl).

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

 

REFERENCJE

„Szkoła Asesorów to doskonały sposób, by na własnej skórze przekonać się, czym jest AC/DC oraz posiąść kompleksową wiedzę na temat projektowania i prowadzenia sesji, a także diagnozy, tworzenia raportów i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia mają przejrzystą strukturę i tworzą logiczny ciąg, ale zawsze jest czas na zadawanie pytań i pogłębienie wybranego tematu. Ogromną zaletą jest nacisk na praktykę, choć na wstępie znalazło się też miejsce na solidne podwaliny teoretyczne”.

Natalia Urbańska - HR Director, Divante


 

„Dzięki uczestnictwu w Szkole Asesorów poznałam w pełni stronę techniczną zawodu. Miałam możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach pełniąc role diagnozowanego oraz Asesora, co dało mi obraz i próbkę odczuć z obu stron. To, co jednak najbardziej utkwi mi w pamięci, to etyka działalności Asesora. Wiele narzędzi HRowych, które są niepoprawnie wykorzystywane często powoduje niechęć i strach uczestników, przez co tracą one na wartości dla głównych zainteresowanych. Po Szkole Asesorów każdy z uczestników ma solidne etyczne i merytoryczne podstawy do wykonywania AC czy DC. Dodatkowo gwarantowane praktyki stanowią doskonałe uzupełnienie. Polecam w 100%!”

Agnieszka Bilska - HR & Training Officer, DoubleTree by Hilton Wroclaw


 

Szkoła Asesorów pod kierunkiem Janusza Dziewita  to niewątpliwie punkt obowiązkowy dla osób, które chcą zgłębić tematykę Assessment Center (AC) i Development Center (DC). To 4 spotkania, podczas których uczestnik jest prowadzony przez każdy drobny element AC i DC, nie tylko zyskuje na ich temat wiedzę, ale również może go doświadczyć i podzielić się swoimi wnioskami i obserwacjami w gronie doświadczonych biznesowo ludzi.

Praktyka i profesjonalizm - to 2 określenia, które idealnie opisują charakter Szkoły Asesorów. 

Serdecznie polecam!"

Dawid Straszak – Team Leader, Trener, UPS


 

„Znakomita wiedza merytoryczna prowadzącego zachęca do poszerzania swojej wiedzy. Potrafi zarazić pozytywną energią i przekonać do zdiagnozowania siebie, a potem innych. Cały kurs znacznie poszerza horyzonty i daje wzrost kompetencji oraz pozwala odkryć ukryte w sobie zasoby”.

Grzegorz Śliwiński - Kierownik Operacyjny, LOTOS Paliwa


 

„Doskonałe szkolenie zorientowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy, wykształcenie umiejętności praktycznych jak i „wychowanie” uczestników do roli Asesora AC/DC. Prowadzący idealnie łączą zainteresowania naukowe z wieloletnim doświadczeniem oraz z rolą mentora prowadzącego po meandrach rozległej wiedzy asesorskiej, dając nie tylko narzędzia, ale również budując charakter i odpowiednie podejście do wykonywania roli Asesora. Jeśli dodać do tego otwarte forum wymiany wiedzy ze współuczestnikami, mogę śmiało powiedzieć, że to, co otrzymałam jako adept Szkoły Asesorów przerosło moje oczekiwania w jak najlepszym tego słowa znaczeniu”.

Agata Nowak - Specjalista ds. Personalnych, Redknee


 

Bardzo profesjonalne i oparte na wieloletnim doświadczeniu przygotowanie do pełnienia roli Asesora pracującego w metodzie AC/DC. Najlepsza okazja do poznania własnych kompetencji i nabycia wiedzy jak diagnozować kompetencje innych. Nieduże grupy szkoleniowe, dużo zajęć praktycznych, niezwykła atmosfera to idealne warunki do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności asesorskich. Pozytywnie nastawieni prowadzący bardzo chętnie dzielą się doświadczeniem i nie pozostawiają żadnego pytania bez odpowiedzi.

Serdecznie polecam „Szkołę Asesorów

” Janusza Dziewita"

Jadwiga Wiśniewska-Kozań – HR Specialist, Toyota Boshoku Poland


OFERTA

  • Akademia Menadżera (program rozwoju kompetencji kierowniczych, komunikacja, identyfikacja zakresów odpowiedzialności, zarządzanie przez cele, zarządzanie zmianą)
  • Akademia HR (kultura pracy, system zarządzania kadrowego, optymalizacja zatrudnienia, zbiorowe stosunki pracy, negocjacje związkowe, zmiany w prawie pracy)
  • Akademia Produktywności (wdrażanie działań w zakresie poprawy produktywności – Lean Management, Kaizen, 5S, SMED, RACI, etc.)
  • Akademia Procesów Biznesowych (ustalanie kluczowych wskaźników, optymalizacja procesów)
  • Akademia Innowacji (budowanie kultury innowacji, strategie innowacji, zarządzanie własnością intelektualną, prowadzenie i finansowanie innowacyjnych projektów)
  • Akademia Zakupów/Coaching Negocjacji Zakupowych (nowoczesne i pragmatyczne podejście do zakupów)Zobacz inneKonferencja Trendy HR 2023

Posted on 2022-10-20 12:04:46


Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na konferencję Trendy HR 2023, która będzie miała miejsce już 22.11 w Hotelu Ibis Styles Wrocław. Podczas konferencji poruszymy najnowsze wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz zaprezentujemy narzędzie, które pozwala te wyzwania zaspokoić....

Czytaj więcej

AKADEMIA BUSINESS MANAGEMENT

Posted on 2021-11-29 10:40:06


Metoda Assessment/Development Center uważana jest za najskuteczniejszą metodę diagnozy kompetencji. Istotną częścią tej metody jest osoba Asesora i to od jego profesjonalizmu głównie zależy skuteczność diagnostyczna realizowanej diagnozy....

Czytaj więcej

BADANIA NEUROANALITICS

Posted on 2021-11-29 10:39:05


Pracownicy stanowią największa wartość w każdej firmie a zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście trendów na rynku pracy, relatywnie niskiej produktywności polskiej gospodarki i polskich firm staje się jednym z najważniejszych wyzwań....

Czytaj więcej

WZROST EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM

Posted on 2021-11-29 10:36:17


Pracownicy stanowią największa wartość w każdej firmie a zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście trendów na rynku pracy, relatywnie niskiej produktywności polskiej gospodarki i polskich firm staje się jednym z najważniejszych wyzwań...

Czytaj więcej

SYSTEM WIN WIN BALANCE

Posted on 2021-11-29 09:10:11


Badania dowodzą, że zaangażowanie pracowników jest kluczowym czynnikiem rentowności i rozwoju przedsiębiorstw. U podstaw braku zapału, zwykle leży niska satysfakcja z wykonywanej pracy....

Czytaj więcej
Kontakt

Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą


Powered by