Ładowanie...

WZROST EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIMTechniki i praktyki służb personalnych muszą wspierać realizację celów a ich skuteczność mierzy się poprawą wyniku i wartości firmy. Działania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim należy integrować w logiczny system, którego nadrzędnym celem jest realizacja strategicznych celów i misji firmy. Priorytetem BRAD Consulting jest dostarczenie najwyższej jakości usług i narzędzi zarządzania pracownikami będących wsparciem w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji administracji centralnej i samorządowej.

 

TECHNIKI I METODOLOGIA

 • Wywiady i warsztaty metodologiczne i analityczne
 • Badania ankietowe
 • Analiza kosztów pracy
 • Mapowanie organizacji
 • Moderowanie prac zespołów inicjatywnych
 • Doradztwo

 

STUDIUM PRZYPADKU

Gryfia (2012): stocznia remontowa która wymagała gwałtowanego wzrostu efektywności, lepszego wykorzystania posiadanego potencjału. Po przeprowadzeniu warsztatów z definiowania zakresów odpowiedzialności zostały utworzone karty celów, aby wdrożyć system MBO. Menedżerowie przeszli warsztaty z kaskadowania celów, oceny wyników oraz diagnozy potrzeb rozwojowych. Opracowano i wdrożono system okresowej oceny pracy na potrzeby którego zdiagnozowano zakres zmian kultury pracy, uzgodniono kluczowe kompetencje korporacyjne i stanowiskowe. Wszyscy kierownicy oraz mistrzowie przeszli szkolenia z oceny oraz techniki prowadzenia rozmów oceniających. Uzgodniono związek oceny z założeniami nowego systemu wynagrodzeń zbudowanego na kryteriach wartości pracy dla wyników organizacji. W Stoczni zdiagnozowano potencjał oszczędnościowy w zakresie organizacji prac, zarekomendowano kierunki zmian.

 

OFERTA

 • Wdrożenia aplikacji WinWinBalance®: kalibracja kryteriów i systemu, modyfikacje informatyczne dostosowane do potrzeb klienta, nadzór, raportowanie
 • Szkolenia pracowników w zakresie udzielania informacji zwrotnej
 • Szkolenia z przywództwa
 • Usługi programistyczne w technologiach WWW oraz mobile (Android)
 • Wdrożenia systemów informatycznych klasy CRM: zarządzanie relacjami z klientami, obsługa działów handlowych oraz procesów sprzedażowych i posprzedażowych
 • Wdrożenia systemów informatycznych klasy BPMN
 • Wdrożenia platform sprzedażowych B2B oraz B2C: systemy e-commerce, wtyczki do systemów sprzedaży
 • Wdrożenia systemów zarządzania procesem produkcyjnym (MES)
 • Projektowanie portali korporacyjnych i stron internetowychKontakt

Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą


Powered by